Startup

استارت اپ کانادا

استارت اپ کانادا

person

یکی از روش های مهاجرت به کانادا استفاده از ویزای استارت آپ است. این برنامه برای جذب کارآفرینان پویا در سراسر جهان طراحی شده‌ است. بر اساس این برنامه مهاجرتی، کارآفرینان می توانند وارد کشور کانادا شوند و در آنجا پشتیبانی های لازم را دریافت نمایند تا بتوانند مشاغلی را ایجاد کنند که در سطح جهانی قابل رقابت هستند. کارآفرینان همچنین می توانند برای کانادایی ها اشتغال زایی نمایند.

برنامه ویزای استارت آپ کانادا بدنبال مهاجران کارآفرین با مهارت و پتانسیل بالا برای اشتغال زایی در کانادا می باشد که:

    این افراد نوآور هستند.
    می توانند برای کانادایی ها اشتغال زایی نمایند.
    همچنین این کارآفرینان می توانند در مقیاس جهانی به رقابت بپردازند.

شرایط مورد نیاز برای درخواست ویزا:

متقاضیانی می توانند این ویزا را اخذ نمایند که:

    کسب و کار واجد شرایط داشته باشند.
    نامه پشتیبانی از طرف یکی از سازمان های تعیین‌شده دریافت کرده باشند.
    مهارت لازم را در زبان انگلیسی یا فرانسوی داشته باشند.

سرمایه کافی برای اقامت در کانادا داشته باشد

خدمات ما

خدمات ما.....