ساسکاچوان همچنان بالاترین رکورد دراوهای اکسپرس اینتری را دارد

person


986کاندید با مهارت کاری خاص دعوت نامه دریافت کردند

ساسکاچوان نزدیک به هزار دعوت نامه برای متقاضیان نیروی کار اکسپرس اینتری صادر کرده است که برای اقامت از طریق این استان اقدام کنند.
986 دعوت نامه برای کسانی در اکپرس انتری فدرال صادر شد که پروفایلی جدا از برنامه مهاجرت استانی از طریق ساسکاچوان(SINP) داشتند.
SINP این امکان را به ساسکاچوان می دهد تا مهاجران را بر اساس لیست مشاغل مورد نیاز خود استان انتخاب کند.
986 تعداد بیشترین دعوتنامه صادر شده از طریق SINP(EOI) بود که در ژوئیه سال2018 برای مدیریت متقاضیان مهاجرت به ساسکاچوان معرفی شد.
مسیر SINP کاملا با مسیر اکسپرس اینتری فدرال در ارتباط است، جایی که سه دسته اصلی متقاضیان مهاجرت را مدیریت می کند. بخش نیروی کار ماهر، بخش نیروی تجربی کانادا و برنامه تجاری فدرال.
با نامزدی استانی 600 امتیاز به جمع امتیازات اکپرس اینتری (CRS) اضافه می شود که تضمینی می شود برای دریافت دعوتنامه اکسپرس اینتری.

گروه مهاجرت اتحاد