ورود بیش از یک میلیون مهاجر جدید به کانادا تا دوسال آینده

person


«مارکو مندیچینو»، وزیر مهاجرت، شهروندی و پناهندگی کانادا در نخستین سخنرانی عمومی خود پس از انتصاب در اکتبر به عنوان وزیر، به تشریح برنامه‌های این وزارت طی دو سال آینده پرداخت.وی در این نشست گفت طبق سنت همیشگی و دیرینه وزاری امور مهاجرت و شهروندی کانادا، اهداف و چشم اندازهایی را که از سوی دولت تعریف شده و برنامه‌هایی برای دستیابی به این اهداف را شرح می‌دهد.مندچینو با بیان اینکه آینده کانادا به حضور مهاجرت وابسته است گفتگو در رابطه با این که کانادا برای رونق اقتصادی خود نیاز به مهاجر دارد نیز مهم خواند و بیان کرد: این موضوع بدلیل واقعیت‌های جمعیتی کانادا ضروری است.وزیر مهاجرت کانادا بخش عمده‌ای از راه حل این موضوع را با استقبال از مهاجران خواند و بیان کرد: امروز ۸۰ درصد رشد جمعیت کانادا مدیون مهاجرت است و پیش بینی می شود تا ۲۰۳۰ این رقم به ۱۰۰ درصد برسد.وزیر مهاجرت، شهروندی و پناهندگی کانادا با اشاره به افزایش مهاجران طی سالهای آینده گفت: برنامه دولت بر این است که طی سه سال آینده یعنی ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ بیش از یک میلیون مهاجر وارد کشور شوند.به گفته این وزیر  Express Entry همچنان پرچمدار استقبال از مهاجران کانادا است و از ژانویه ۲۰۱۵ تاکنون بسیار موفق عمل کرده است.

منبع خبر cic news

گروه مهاجرت اتحاد