افزایش فرصت‌های شغلی کبک در سیستم LMIA

person

کبک پروسه جاب آفر را ساده‌تر می‌کند

۲۴ فوریه امسال دولت کبک لیستی از فرصت‌های شغلی کبک و فرایند برنامه ارزیابی اثرات بازار کار موسوم به LMIA را منتشر کرد.

به نقل از اداره مهاجرت کانادا، وزارت مهاجرت کبک لیستی از مشاغل را بطور سالانه برای کارفرمایانی که دنبال کارگران خارجی هستند آماده می کند.

سال گذشته کبک لیست فرصت‌های شغلی کبک را برای کارهای حرفه ای و واجد شرایط آماده کرد. امسال نیز دولت لیستی از مشاغل مورد نیاز در تمام مناطق کبک را حاضر کرده است.

اگرچه بسیاری از مشاغل موجود در لیست سال گذشته در لیست جدید هم هستند ولی هیچ فرصت شغلی حذف نشده و ۱۱۶ فرصت شغلی جدید نیز به آن افزوده شده است.

از جمله مشاغل جدید افزوده شده به این لیست می توان به منابع انسانی و مدیران سرمایه گذاری، معماری، دندانپزشکی و نانوایی اشاره کرد.

لیست مشاغل کبک برای LMIA توسط Emploi-Québec و با همکاری وزارت مهاجرت و مبتنی بر سیستم طبقه بندی ملی شغلی موسوم به NOC از سال ۲۰۱۶ در کانادا انجام می‌شود.

تسهیلات برای استخدام در فرصت‌های شغلی کبک

کارفرمایان کانادا و کارگران خارجی قبل از استفاده از این تسهیلات باید مدارکی را که نشان دهنده تلاش برای پیدا کردن کار یا کارگر بوده نشان دهند. از جمله این موارد انتشار حداقل ۲۸ روز آگهی، مصاحبه یا اعلام آمادگی برای کار یا برای کارفرمایان استخدام کارگر است.

با این وجود کارفرمایان کبکی که برای بخش خاصی نیرو می‌گیرند ملزم به ارائه تبلیغات یا فعالیت‌های استخدامی نیستند. این اقدام در جهت تسهیل و ساده سازی فرایند LMIA انجام می‌شود.

مواردی که در لیست فرصت‌های شغلی کبک و یا مشاغل مورد نیاز کبک نیست عبارتند از:

۰۵۱۳ برنامه های تفریحی، ورزشی، بدنسازی و مدیریت خدمات

۱۲۴۲ مشاغل حرفه ای در تبلیغات ، بازاریابی و روابط عمومی

۱۲۵۴ مأمور آماری و مشاغل تحقیقاتی

۳۲۱۷ تکنسین های قلب و فن آوری های تشخیصی الکتروفیزیولوژیک ، n.e.c.

۷۲۰۵ پیمانکاری، مشاغل ساختمانی ، نصاب ، تعمیرکار و سرویس کار

۷۲۳۲ ساخت و ساز

۹۲۱۱ نظارت بر فرآوری مواد معدنی و فلزات

۹۲۲۴ ساخت و نظارت مبلمان و لوازم جانبی