مهاجرت از طریق ازدواج در کانادا

person

مهاجرت از طریق ازدواج در کانادا:
یکی از راه های مهاجرت به کانادا از طریق ازدواج است. یک تبعه خارجی که خواهان مهاجرت به کانادا از طریق ازدواج می باشد،  صرفنظر از اینکه آیا درخواست در داخل کشور و یا از طریق سفارت یا کنسولگری کانادا در خارج کشور انجام  شده است، با فرآیند قانونی بسیار پیچیده ای مواجه می شود. همسر، شریک زندگی مشترک عرفی، یا شریک نکاحی که به کانادا مهاجرت می کند باید بوسیله یک شهروند کانادایی و یا شخص دارای  اقامت دائم حمایت شود. همچنین این شخص باید یک درخواست ضمانت مالی برای همسر خارجی خود ارائه دهد.
مهاجرت به کانادا از طریق ازدواج به اسپانسر کردن همسر مشهور است. برای گرفتن اقامت به این روش فردی که در کانادا اسپانسر می شود و فردی که متقاضی مهاجرت به کانادا ( اسپانسر شونده) از طریق ازدواج می باشد باید دارای شرایط خاصی باشند.
شرایط مورد نیاز برای اسپانسر:
1. شهروند کانادا باشد یا مقیم دائم کشور کانادا باشد .
2. حداقل دارای 18 سال سن باشد.
3. در صورتی که فرد متقاضی توانایی مالی برای تامین هزینه های زندگی خودش را نداشته باشد، اسپانسر باید  به مدت حداقل 3 سال توانایی تامین هزینه های زندگی همسر خود را در کانادا داشته باشد.اگر در طول این سه سال، متقاضی و همسرش از یکدیگر جدا شوند اسپانسر همچنان تا اتمام این مدت مسوول پرداخت هزینه های زندگی متقاضی است.
4. در کانادا یا اطراف آن به جرایم جنسی ،تهدید ،جرایم علیه  اشخاص ، خشونت علیه خانواده  محکوم نشده باشد . مگر اینکه تبرئه شده باشد یا از وی اعاده حیثیت شده باشد ، یا مجازات خود را گذرانده باشد و ۵سال ازآن گذشته باشد.
5. اسپانسر باید در کانادا سکونت داشته باشد یا به دولت کانادا تعهد دهد در زمانی که متقاضی مهاجرت  به عنوان مقیم دائم به کانادا می آید، اوهم در خاک این کشور سکونت دارد.
6. زمانی که اسپانسر  درخواست این را مطرح می کند، نباید همسر یا شریک زندگی دیگری داشته باشد.
7. شخصی که اسپانسر همسر خود می شود در صورت جدایی، فوت، و ... نمی تواند تا ۵ سال دیگر اسپانسر دیگری شود.
8. شخص اسپانسر نباید به خاطر تعهدات اسپانسر بودن قبلی خود بدهکار دولت کانادا باشد.
شرایط مورد نیاز برای متقاضی (اسپانسر شونده):
1. حداقل 18 سال داشته باشد
2. اعلام اینکه از تعهدات و وظایف خود نسبت به همسر خود ونسبت به دولت کانادا آگاه است و تمام تلاش خود را انجام می دهد تا استقلال مالی پیدا کند.


مواردی که اسپانسرشیپ ممنوع و غیر قابل قبول است:
1. یکی از زوجین زیر ۱۸ سال داشته باشد. اگر یکی یا هر دو زیر ۱۸ هستند باید صبر کنند تا ۱۸ ساله شوند.
2. ازدواج واقعی نباشد و با هدف اسپانسر شدن یا اسپانسر کردن انجام شده باشد.
3. در صورت جدایی پس از اسپانسرشیپ، فرد اسپانسر کننده به مدت ۳ سال و فرد اسپانسر شونده به مدت ۵ سال اجازه اسپانسر کردن فرد جدید را ندارند.
4. ازدواج باید در کانادا و در کشور مبدا مورد قبول و قانونی باشد. در موارد خاص که نوعی از ازدواج در کشور مبدا مورد قبول نباشد امکان اسپانسرشیپ وجود دارد. ولی اگر ازدواج در کشور مبدا مورد قبول باشد ولی در کانادا مورد قبول نباشد، برای اسپانسر کردن واجد شرایط نخواهد بود.
5. اگر در هنگام شروع پرونده همسر خود را در پرونده اعلام نکنید، هیچ وقت امکان اسپانسر کردن آن فرد را نخواهید داشت.
بعد از اینکه شخص متقاضی اقامت دائم کانادا را دریافت نمود باید به مدت دو سال با شخص اسپانسر زندگی مشترک داشته باشد. در صورت عدم احراز این امر حتی پس از پایان این دو سال، اقامت وی باطل خواهد شد و از کشور اخراج می شود.
برای دریافت اقامت از این طریق ازدواج، ازدواج حتماً باید به صورت واقعی صورت گرفته باشد. یعنی به هنگام فرستادن مدارک برای اداره ی مهاجرت باید دقت کنید که  افسر ویزا مطمئن شود که افراد متقاضی، همسر یا شریک زندگی واقعی هستند و صرفاً برای کسب اقامت کانادا چنین درخواستی نکرده اند. به منظور این امر هنگام تشکیل پرونده در اداره ی مهاجرت ارائه مدارکی که دلالت بر اثبات ارتباط واقعی زوجین دارد بسیار مهم است. مدارکی مانند عکس های خانوادگی، پیام ها و نامه ها، هدایا و…
مواردی از قبیل اختلاف سنی زیاد زوجین و همچنین اختلاف بین دین و زبان آنها می تواند افسر مهاجرت را نسبت به واقعی بودن این ازدواج مشکوک کند.
مراحل اقدام برای مهاجرت از طریق ازدواج :
۱-شخص مقیم کانادا باید برای اسپانسر کردن همسرش درخواست بدهد.
۲-متقاضی مهاجرت باید برای دریافت ویزای PRکانادا درخواست بدهد.
مدارک مربوط به این دو مرحله باید همراه با هم از داخل کانادا برای اداره مهاجرت پست شود. اداره مهاجرت کانادا در ۲ مرحله این مدارک را چک می کند.