تبلیغات شما در سایت

person

تعرفه تبلیغات شما در وب سایت گروه مهاجرت اتحاد بشرح زیر می باشد:


بنرهای کنار صفحات در تمامی صفحات خدمات،همایش ها، کارگاههای آموزشی،درباره ما، تماس با ما و اخبار

ماهیانه یک میلیون تومان


بنرهای پایین صفحه اصلی قابل تکرار در صفحه تماس با ما

ماهیانه یک میلیون تومان


بنرهای کنار صفحات در هر یک از صفحات اخبار ، همایش ها ، کارگاههای آموزشی ، درباره ما ، تماس با ما هر یک ماهیانه چهارصد هزار تومان و تمامی صفحات مربوطه

ماهیانه هشتصد هزار تومان


بنر پایین صفحه اصلی و بنر کنار صفحات خدمات هر دو

ماهیانه یک میلیون و پانصد هزار تومان


با توجه به محدودیت فضاهای تبلیغاتی ، اولویت با مشاغل مرتبط با فعالیتهای وب سایت می باشد.


متقاضیان برای ثبت تبلیغ خود ابتدا لینک خدمات و یا موضوع فعالیت خود را برای ما ارسال نمائید و از طرف وب سایت با شما هماهنگی خواهد شد.

ادرس ارسال درخواست:

etehadgroups@gmail.com


گروه مهاجرت اتحاد