headphone 021-91009484
asd

کارآفرینی در نیوفاندلند کانادا

کارآفرینی در نیوفاندلند و لابرادور کانادا

icon درخواست مشاوره

کارآفرینی در نیوفاندلند کانادا

برنامه کارآفرینان بین المللی برای صاحبان مشاغل و مدیران ارشد با تجربه در نظر گرفته شده است که می خواهند اقامت دائم استان نیوفاندلند و لابرادور را اخذ و در آنجا زندگی کنند. بمنظور اخذ اقامت دائم، متقاضیان باید یک کسب و کار جدید در این استان راه اندازی کنند یا یک کسب و کار موجود را در آنجا خریداری کنند. متقاضیان باید بطور فعال در مدیریت روزانه کسب و کار مشارکت داشته باشند. بعد از گذشت یک سال از شروع این کسب و کار و داشتن تمام شرایط مورد نیاز که توسط اداره مهاجرت و چند فرهنگی تعیین شده است، متقاضی می تواند برای اخذ اقامت دائم اقدام نماید. 
دولت این استان سالانه 4 دوره برای ارائه بیان علاقه (EOI) توسط متقاضیان در نظر گرفته است. مهاجران سراسر جهان که می خواهند در این استان ساکن شوند و کار و کسبی ایجاد، خریداری یا در آن مشارکت داشته باشند،  باید در این دوره های مشخص شده EOI خود را ارسال نمایند. 
متقاضیان موفق بعد از ارسال فرم EOI خود یک دعوتنامه برای تکمیل درخواست برای برنامه کارآفرینان بین المللی رسمی دریافت می کنند.  بعد از دریافت دعوتنامه، متقاضیان باید فرم تقاضانامه را تکمیل و همراه مدارک مورد نیاز ارسال نمایند. 
هزینه 
متقاضی اصلی و هر یک از همراهانش برای مهاجرت از طریق این برنامه باید 1000 دلار کانادا برای هزینه درخواست استانی بپردازد. متقاضیان باید در نظر داشته باشند که این هزینه غیر قابل استرداد است. ممکن است این هزینه بدون اطلاع قبلی تغییر کند. همچنین ممکن است برای تهیه مدارک مورد نیاز از جمله ارزیابی مدرک تحصیلی، آزمون زبان، ترجمه مدارک و ... هزینه هایی لازم باشد. 
پرداخت هزینه های سفر به این استان برای بازدید تحقیقاتی و مصاحبه حضوری بر عهده متقاضی است. همچنین متقاضی و همراهانش هنگامی که تقاضانامه مجوز کار و اقامت دائم را به اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا ارسال می کنند، باید همه هزینه های مهاجرت مربوط به دولت کانادا را بپردازند.
 

 

مراحل درخواست و ارزیابی

اخذ اقامت دائم از طریق برنامه کارآفرینان بین المللی 6 مرحله دارد. 5 مرحله اول مربوط به اداره مهاجرت و چند فرهنگی است. مرحله آخر مربوط به اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا است که متقاضی باید تقاضانامه اقامت دائم را برای آن ارسال نماید.
1. بیان علاقه (EOI) و مراحل آن
 متقاضیان بعد از بررسی شرایط مورد نیاز و اطمینان از اینکه واجد شرایط اقدام برای این برنامه هستند، می توانند EOI خود را ارسال نمایند. متقاضیان با ارائه یک EOI  آنلاین، علاقه خود را برای درخواست مهاجرت از طریق برنامه کارآفرینان بین المللی نشان می دهند. EOI عبارت است از ابراز علاقه متقاضی به برنامه کارآفرینان بین المللی. 
اداره مهاجرت و چند فرهنگی EOIها را ارزیابی می کند و از بین آنها هر کدام که در سیستم امتیاز بندی بیشترین امتیاز را کسب کرده اند، انتخاب می کند. متقاضیانی که EOI آنها انتخاب شده است دعوتنامه ای برای تکمیل تقاضانامه دریافت می کنند. ارسال EOI تضمین کننده پذیرش در برنامه یا کاندید شدن متقاضی نمی باشد. 
- برای ارسال EOI نیازی به پرداخت هزینه نمی باشد.
- رتبه بندی EOI ها بر اساس امتیازی است که متقاضی در سیستم امتیازبندی کسب کرده است و بر اساس آن در فهرست انتخاب قرار می گیرند. 
2. دعوت برای درخواست
اگر EOI متقاضی پذیرفته شود، از طرف  اداره مهاجرت و چند فرهنگی دعوتنامه ای برای وی ارسال می شود. در این نامه شماره پرونده متقاضی ذکر شده است. متقاضی باید موارد زیر را ارائه دهد:
- فرم تکمیل شده تقاضانامه
- مدارک مورد نیاز
- طرح راه اندازی کسب و کار
- گزارش تایید ارزش خالص دارایی
همه مدارک ارسالی باید به زبان انگلیسی یا فرانسوی باشد. 
طرح ایجاد کسب و کار
متقاضی همراه با تقاضانامه خود باید یک طرح ایجاد کسب  و کار برای  اداره مهاجرت و چند فرهنگی ارسال نماید. این طرح باید موارد زیر را در برگیرد.:
- طرح متقاضی باید برای راه اندازی کسب و کاری باشد که با امتیازات مشخص شده در سیستم امتیاز بندی مطابقت دارد. 
- درصد مالکیت سهام و میزان دلار سرمایه گذاری شده برای کسب و کار در نیوفاندلند و لابرادور برای متقاضی اصلی و شریک وی (در صورت وجود).
- تعهد به مشارکت فعال و مداوم در مدیریت و اداره روزانه کسب و کار در محل کسب و کار.
در صورت راه اندازی کسب و کار، ایجاد یک فرصت شغلی برای شهروند کانادایی یا مقیم دائم در نیوفاندلند و لابرادور
در صورت خرید کسب و کار موجود، کارمندان همان شرایط کاری سابق را داشته باشند (از لحاظ دستمزد، شرایط اشتغال و ...)
- متقاضی قبل از خرید یا راه اندازی کسب و کار باید یک سفر تحقیقاتی به این استان داشته باشد. جزییات این سفر باید در طرح ایجاد کسب و کار بیان شود.
گزارش تایید ارزش خالص دارایی
بعنوان بخشی از درخواست، متقاضی باید یک گزارش تایید از ارزش خالص دارایی ارائه دهد. این گزارش باید توسط یکی از تایید کننده های ارزش خالص که توسط اداره مهاجرت و چند فرهنگی تعیین شده اند، تهیه شود. این افراد در ارزیابی ارزش خالص دارایی و جمع آوری آن متخصص هستند. 
جدول زمانی برنامه
1. متقاضی از تاریخ صدور دعوتنامه 20 روز فرصت دارد که: 
- یک تایید کننده ارزش خالص دارایی انتخاب کند
- انتخاب  تایید کننده را به اداره مهاجرت و چند فرهنگی اطلاع دهد.
2. متقاضی از تاریخ صدور دعوتنامه 90 روز فرصت دارد که:
- فرم درخواست تکمیل شده را ارسال کند.
- همه اسناد و مدارک مورد نیاز را ارسال کند.
- طرح ایجاد کسب و کار را تهیه کند.
3. متقاضی از تاریخ صدور دعوتنامه 180 روز فرصت دارد که:
- گزارش تایید ارزش دارایی خود را ارائه نماید.
 
3. مصاحبه حضوری و توافقنامه انجام کسب و کار
مصاحبه حضوری
بعد از اینکه ارزیابی درخواست انجام شد و مشخص شد که متقاضی تمام شرایط مورد نیاز برای این برنامه را دارد، وی باید در یک مصاحبه حضوری شرکت کند. برای شرکت در مصاحبه حضوری متقاضی باید سفری به این استان داشته باشد. این مصاحبه ظرف مدت 60 روز از زمانیکه اداره مهاجرت و چند فرهنگی درخواست داده است، انجام می شود. عدم حضور متقاضی در بازه زمانی مشخص شده منجر به بسته شدن درخواست می شود، مگر اینکه متقاضی برای عدم حضور خود دلیل موجهی داشته باشد.  
اگر مصاحبه متقاضی موفقیت آمیز نباشد، پرونده وی بسته خواهد شد. 
 
توافقنامه انجام کسب و کار
بعد از موفقیت در انجام مصاحبه حضوری، برای متقاضی یک توافقنامه انجام کسب و کار ارسال می شود. 
- بعد از بررسی و امضا توافقنامه انجام کسب و کار توسط متقاضی، این توافقنامه باید ظرف مدت 15 روز کاری از زمان دریافتش به اداره مهاجرت و چند فرهنگی ارسال شود. 
- توافقنامه انجام کسب و کار، یک توافقنامه قانونی بین متقاضی و دولت نیوفاندلند و لابرادور است. در این توافق نامه موارد زیر مشخص شده است: 
میزان سرمایه گذاری در کسب و کار توسط متقاضی
درصد مالکیت متقاضی در کسب و کار 
بخش کسب و کار که متقاضی روزانه فعالیت آن را اداره و مدیریت می کند. 
اشتغال زایی 
نقش فعال در مدیریت کسب و کار
مکان کسب و کار
این توافقنامه براساس اطلاعاتی است که متقاضی در طرح ایجاد کسب و کار بیان کرده است. 
بعد از امضاء و ارسال توافقنامه، اداره مهاجرت و چند فرهنگی برای متقاضی یک نامه تایید کارآفرین بین المللی و دستورالعمل چگونگی ارائه درخواست برای اخذ مجوز کار به اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا صادر می کند. مجوز کار به متقاضی این اجازه را می دهد که در این استان ساکن شود و فعالیت کسب و کار خود را اجرا و مدیریت کند. 
متقاضی ظرف مدت 2 ماه از دریافت نامه تایید کارآفرین بین المللی باید برای اخذ مجوز کار اقدام نماید و درخواست خود را به اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا ارسال کند. 
 
4. مجوز کار و راه اندازی کسب و کار در نیوفاندلند و لابرادور
اگر با درخواست مجوز کار متقاضی موافقت شد، وی باید ظرف مدت 6 ماه از دریافت نامه تایید به  نیوفاندلند و لابرادور بیاید. اگر متقاضی ظرف این مدت وارد نیوفاندلند و لابرادور نشود، به نظر می رسد که وی شرایط توافقنامه را رعایت نکرده و پرونده وی بسته خواهد شد. البته اگر متقاضی در این مدت نتوانسته باشد مجوز کار خود را دریافت کند از این قاعده مستثنی می شود. 
- متقاضی از تاریخ ورودش به این استان 30 روز فرصت دارد که با کارمندان اداره مهاجرت و چند فرهنگی ملاقات کند.  
- بهتر است متقاضی ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ورود خود به این استان، فعالیت خود را برای ایجاد کسب و کار مورد نظر شروع کند.
- متقاضی بعد از اینکه یک سال بطور مداوم در کسب و کار خود فعالیت داشت، می تواند برای کاندید شدن اقدام نماید. 
5. درخواست برای کاندید شدن
متقاضی زمانی برای کاندید شدن واجد شرایط است که:
- نیوفاندلند و لابرادور را برای اقامت انتخاب کند و با همراهانش در آنجا ساکن شود.
- تمام شرایط مندرج در توافقنامه از جمله انتقال بودجه مورد نیاز به کانادا و حفظ وضعیت قانونی در کانادا را رعایت کند.
- حداقل یک سال قبل از ارائه درخواست برای کاندید شدن، متقاضی باید کسب و کار خود را در این استان راه اندازی کرده و بر اجرای آن مدیریت داشته باشد. 
 
6. درخواست برای اقامت دائمی
اگر متقاضی از طرف دولت نیوفاندلند و لابرادور کاندید شد، باید ظرف مدت 6 ماه از کاندید شدن درخواست اقامت دائم خود را به دفتر مرکزی رسیدگی به تقاضای مهاجرت در IRCC ارسال نماید. 
متقاضی با داشتن گواهی کاندید شدن در برنامه استانی  نیوفاندلند و لابرادور می تواند برای اخذ اقامت دائم کانادا اقدام نماید و به اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا درخواست دهد. متقاضی باید:
- مطمئن باشد که وضعیت قانونی خود را در کانادا حفظ می کند.
- متقاضی در حالیکه که منتظر است IRCC درخواست اقامت دائم وی را بررسی کند باید یک مجوز کار معتبر داشته باشد. 
- IRCC بعد از دریافت گواهی کاندید شدن متقاضی، بررسی درخواست اقامت دائم وی را شروع خواهد کرد. 
- IRCC بررسی های سلامتی، امنیتی و کیفری را انجام می دهد و در صورت تایید برای متقاضی و همراهانش ویزای اقامت دائم صادر می کند.  
تصمیم گیری نهایی برای اهدای ویزای اقامت دائم به متقاضی برعهده اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا  (IRCC) است. اداره مهاجرت و چند فرهنگی هیچگونه مسئولیتی در قبال اعطا یا رد وضعیت اقامت دائم متقاضی ندارد.
 

شرایط مورد نیاز برای متقاضی اصلی

متقاضی در صورتی واجد شرایط برای مهاجرت از طریق این برنامه است که:

-        سن متقاضی بین 21 تا 59 سال باشد.

-        ارائه طرح کسب و کار همراه با مدارک مالی تایید شده توسط شخص ثالث تایید شده

-        حداقل مدرک تحصیلی دیپلم کانادایی یا معادل آن را داشته باشد

-        بخواهد اقامت دائم نیوفاندلند و لابرادور را اخذ نماید و در آنجا ساکن شود؛ و کار و کسبی راه اندازی کند که به پیشرفت اقتصادی این استان کمک کند

-        حداقل 600،000 دلار دارایی تعهد نشده خالص شرکت ها و شخصی داشته باشد که به راحتی قابل انتقال به کانادا باشد

-        بتواند حداقل 200،000 هزار دلار از سرمایه شخصی خود را در نیوفاندلند و لابرادور سرمایه گذاری کند و حداقل مالکیت 33.33% از کسب و کار را داشته باشد؛ یا اینکه در سرمایه گذاری 1 میلیون دلار مشارکت داشته باشد

-        توانایی ایجاد حداقل یک شغل تمام وقت برای ساکنان دائمی و شهروندان کانادایی داشته باشد

-        اثبات کند که کسب و کار یک نهاد انتفاعی است و هدف اصلی آن بدست آوردن سود از طریق فروش کالا یا خدمات است

-        در 5 سال گذشته حداقل 2 سال سابقه مدیریت و مالکیت یک کسب و کار را داشته باشد، یا در 10 سال گذشته حداقل 5 سال سابقه مدیریت ارشد در کسب و کار داشته باشد

-        حداقل CLB5 در هر یک از مهارتهای زبانی داشته باشد

-         فرم آنلاین EOI را تکمیل کند

-        دعوت نامه ای برای تکمیل و ارسال تقاضانامه دریافت کرده باشد

متقاضی باید روزانه مشارکتی فعال در مدیریت و اداره کسب و کار داشته باشد.

امتیاز بندی – بیان علاقه (EOI)

زبان

اولین زبان رسمی

 

امتیازات اولین زبان رسمی

امتیاز کل

حداکثر 32

مدارک مورد نیاز

Writing

Reading

Listening

speaking

CLB7+

6

6

6

6

24

IELTS or

CELPIP or

TEF

CLB6+

5.5

5.5

5.5

5.5

22

CLB5+

5

5

5

5

20

 

امتیازات دومین زبان رسمی

 

Writing

Reading

Listening

speaking

 

CLB5+

2

2

2

2

8

 

 

 

تحصیلات

سطح تحصیلات

امتیاز ( حداکثر 30 امتیاز)

دکتری

24

کارشناسی ارشد

20

کارشناسی یا کاردانی

15

دیپلم دبیرستان

12

مدرک کاردانی یا کارشناسی از کانادا

6

 

 

 

تجربه مالکیت کسب و کار

تجربه مالکیت

امتیاز (حداکثر 24 امتیاز)

3 سال یا بیشتر

15

2 تا 3 سال

5

تجربه مدیریت ارشد بیشتر از 5 سال

9

 

 

 

اولویت های اقتصادی نیوفاندلند و لابرادور

اولویت های اقتصادی

امتیاز (حداکثر 12 امتیاز)

کسب و کار در تکنولوژی، کشاورزی، آبزی پروری، منابع طبیعی

8

مشاغلی که در قسمت بالا ذکر نشده اند

4

کسب و کار در مناطق روستایی

4

 

 

 

سن

سن

امتیاز (حداکثر 12 امتیاز)

21 تا 30 سال

10

31 تا 40 سال

12

41 تا 50 سال

8

51 تا 59

4

60 سال به بالا

0

 

 

کارآفرینی در نیوفاندلند و لابرادور کانادا

icon درخواست مشاوره