headphone 021-91009484
asd

کارآفرینی در نوا اسکوشیا کانادا

کارآفرینی در نوا اسکوشیا کانادا

icon درخواست مشاوره

کارآفرینی در نوا اسکوشیا کانادا

مهاجرت به کانادا از طریق برنامه کارآفرینی در نوا اسکوشیا مخصوص مالکان و مدیران ارشد با تجربه در کسب و کار است که می خواهند در این استان زندگی کنند. این افراد باید یک کسب و کار جدید در این استان راه اندازی کنند یا یک کسب و کار موجود را خریداری نمایند. این افراد باید بصورت فعال در مدیریت روزانه این کسب و کار شرکت کنند. یک سال بعد از فعالیت در این کسب و کار، کارآفرین می تواند برای اخذ اقامت دائم کانادا کاندید شود. 

مراحل درخواست برنامه

متقاضی برای اخذ اقامت دائم از طریق برنامه کارآفرینی نوا اسکوشیا باید 6 مرحله طی کند. 
 
1. ارائه بیان علاقه EOI به استان نوا اسکوشیا
در مرحله اول، متقاضی علاقه خود را برای راه اندازی یک کسب و کار و اقامت در نوااسکوشیا، با تکمیل فرم EOI در قالب جمع آوری اطلاعات بصورت آنلاین نشان می دهند.   در این مرحله ، متقاضی اطلاعات مورد نیاز در مورد مالکیت کسب و کار یا تجربه مدیریت ، زبان ، تحصیلات ، سرمایه گذاری ، دارایی خالص ، سن ، انطباق پذیری و کسب و کار خود را ارائه می دهد. فقط متقاضیانی می توانند EOI خود را ارسال نمایند که حداقل معیارهای مورد نیاز را داشته باشند. متقاضی براساس مشخصات و  امتیازی که کسب کرده  ارزیابی می شود و در فهرست EOI قرار می گیرد.
- EOI های دریافتی ممکن است به مدت یک سال در فهرست باقی بمانند. 
 
- اگر EOI متقاضی طی این یک سال انتخاب نشد، از فهرست حذف می شود. 
 
- اگر متقاضی بعد از ارسال EOI یک امتیاز دیگر کسب کرد، باید EOI جدیدی تکمیل و ارسال نماید. 
 
- ارائه EOI رایگان است.
 
2. دعوت برای درخواست
متقاضیانی که بیشترین امتیاز را کسب کرده اند، از طرف اداره مهاجرت نوا اسکوشیا (NSOI) مطلع می شوند که آنها برای ارسال درخواست رسمی برای برنامه کاندید نوا اسکوشیا دعوت شده اند و نامه دعوت برای درخواست (ITA) برای آنها ارسال می شود. اداره NSOI درخواست های کامل دریافت شده را ارزیابی می کند. درخواست های کامل باید موارد زیر را در برگیرند:
- فرم تکمیل شده درخواست ( باید ظرف مدت 90 روز از صدور نامه ITA ارسال شود)
 
- اسناد و مدارک مورد نیاز ( باید ظرف مدت 90 روز از صدور نامه ITA ارسال شود)
 
- طرح راه اندازی کسب و کار ( باید ظرف مدت 90 روز از صدور نامه ITA ارسال شود)
 
- گزارش تایید دارایی خالص توسط یکی از تایید کنندگان معتبر NSOI ( باید ظرف مدت 180 روز از صدور نامه ITA ارسال شود)
 
متقاضی باید ظرف مدت 20 روز از صدور نامه ITA، NSOI را از انتخاب تایید کننده معتبر دارایی خالص مطلع کند. 
 
3. مصاحبه حضوری و توافقنامه عملکرد کسب و کار
مصاحبه حضوری
پس از ارزیابی درخواست ها توسط NSOI، متقاضیانی که همه شرایط مورد نظر را داشته باشند برای شرکت در یک مصاحبه حضوری با یکی از مقامات NSOI دعوت می شوند. تمام مصاحبه ها در نوا اسکوشیا و ظرف مدت 60 روز بعد از تماس با متقاضی برگزار می شود. متقاضی برای شرکت در مصاحبه باید به نوا اسکوشیا سفر کند. 
اگر متقاضی در مصاحبه موفق شود، برای وی توافقنامه عملکرد کسب و کار ارسال می شود که باید آن را بررسی و امضاء نماید. 
مصاحبه های ناموفق و عدم شرکت در مصاحبه در مدت زمان تعیین شده باعث بسته شدن درخواست می شود.
 
توافقنامه عملکرد کسب و کار
توافقنامه عملکرد کسب و کار یک توافقنامه قانونی با این استان است که در آن میزان سرمایه گذاری متقاضی، بخش تجاری که در آن مشغول به فعالیت می شود، و سایر اطلاعات مرتبط با آن بیان می شود. 
NSOI پس از دریافت نامه توافقنامه عملکرد کسب و کار، برای متقاضی یک نامه تایید کارآفرین و دستورالعمل های مربوط به نحوه ارائه درخواست به سازمان مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) برای دریافت مجوز کار ارسال می کند. 
متقاضی از تاریخ صدور نامه تایید کارآفرین دو ماه فرصت دارد که برای دریافت مجوز کار اقدام نماید. اگر IRCC با درخواست مجوز کار متقاضی موافقت نکند، متقاضی دیگر برای این برنامه واجد شرایط نخواهد بود.  
4. مجوز کار موقت و راه اندازی کسب و کار در نوا اسکوشیا
متقاضیانی که مجوز کار دریافت کرده اند می توانند همراه خانواده خود به نوا اسکوشیا بیایند، در آنجا ساکن شوند و کسب و کار خود را راه اندازی کنند. متقاضی باید ظرف مدت یک سال از دریافت نامه تایید کارآفرین این کار را انجام دهند، در غیر اینصورت پرونده وی بسته خواهد شد. 
متقاضی ظرف مدت 60 روز از ورودش به این استان باید با یک افسر NSOI ملاقاتی داشته باشد. در این جلسه مامور به سوالات مربوط به  توافقنامه عملکرد کسب و کار پاسخ خواهد داد و در صورت نیاز ممکن است برای راهنمایی و اطلاعات بیشتر متقاضی را به سایر ارائه کنندگان خدمات ارجاع دهد. متقاضی باید در این جلسه گزارش ورود را همراه خود داشته باشد. 
5. درخواست برای کاندید شدن
متقاضی زمانی واجد شرایط کاندید شدن خواهد بود که با همراهانش در نوا اسکوشیا زندگی کند و شرایط توافقنامه عملکرد کسب و کار از جمله انتقال سرمایه مورد نیاز به کانادا، و حفظ وضعیت قانونی در کانادا را رعایت کند. همچنین متقاضی باید قبل از درخواست برای کاندید شدن، حداقل یک سال در کسب و کار مورد نظر مطابق با شرایط مندرج در توافقنامه عملکرد کسب و کار مشغول فعالیت باشد. 
متقاضی کاندید اخذ اقامت دائم کانادا باید فرم درخواست کاندید شدن را تکمیل نماید. این فرم سوالاتی در مورد جزییات کسب و کار از متقاضی می پرسد، و متقاضی باید اظهار نظر حسابرسی را همراه با گزارش ویژه ارائه دهد. اظهار نظر حسابرسی و گزارش ویژه باید توسط تایید کننده خدمات حسابرسی تهیه شود. 
NSOI تصمیم گیری در مورد کاندید را بصورت کتبی به متقاضی یا نماینده وی اعلام می کند. اگر متقاضی از طرف NSOI کاندید شده باشد: 
- متقاضی نامه ای را دریافت خواهد کرد که تایید می کند وی کاندید شده است 
- گواهی کاندید شدن، که 6 ماه بعد از صدور منقضی می شود، باید مستقیما توسط NSOI برای IRCC ارسال شود. 
اگر با درخواست متقاضی موافقت نشد، متقاضی یا نماینده وی از طرف NSOI نامه ای مبنی بر عدم پذیرش دریافت خواهد کرد. متقاضی 10 روز کاری فرصت دارد تا اطلاعات جدید مورد نظر NSOI را ارسال نماید. 
6. درخواست برای اقامت دائم
اگر متقاضی از طرف استان نوا اسکوشیا کاندید شد، باید ظرف مدت 6 ماه درخواست کاملی برای اخذ ویزای اقامت دائم به دفتر مرکزی رسیدگی به تقاضای مهاجرت ارسال نماید. 
کاندید شدن از طرف استان نوا اسکوشیا تضمین کننده این نیست که برای متقاضی ویزای اقامت دائم صادر خواهد شد. 
متقاضی با داشتن گواهی کاندید شدن در برنامه استانی  نوا اسکوشیا می تواند برای اخذ اقامت دائم کانادا اقدام نماید و به اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا درخواست دهد. متقاضی باید:
- مطمئن باشد که وضعیت قانونی خود را در کانادا حفظ می کند.
 
- متقاضی در حالیکه که منتظر است IRCC درخواست اقامت دائم وی را بررسی کند باید یک مجوز کار معتبر داشته باشد. 
 
- IRCC  بعد از دریافت گواهی کاندید شدن متقاضی، بررسی درخواست اقامت دائم وی را شروع خواهد کرد. 
 
- IRCC  بررسی های سلامتی، امنیتی و کیفری را انجام می دهد و در صورت تایید برای متقاضی و همراهانش ویزای اقامت دائم صادر می کند.  
تصمیم گیری نهایی برای اهدای ویزای اقامت دائم به متقاضی برعهده اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا  (IRCC) است. اداره NSOI هیچگونه مسئولیتی در قبال اعطا یا رد وضعیت اقامت دائم متقاضی ندارد.
 

طرح ایجاد کسب و کار

متقاضی همراه با تقاضانامه خود باید یک طرح ایجاد کسب  و کار ارسال نماید. این طرح باید موارد زیر را در برگیرد:
- طرح متقاضی باید برای راه اندازی کسب و کاری باشد که با امتیازات مشخص شده در سیستم امتیاز بندی مطابقت دارد.
 
- حداقل مالک یک سوم از سهام یک کسب و کار در نوا اسکوشیا باشد
 
- تعهد به مشارکت فعال و مداوم در مدیریت و اداره روزانه کسب و کار در محل کسب و کار
 
در صورت راه اندازی کسب و کار، ایجاد یک فرصت شغلی برای شهروند کانادایی یا مقیم دائم در نوا اسکوشیا
 
در صورت خرید کسب و کار موجود، کارمندان همان شرایط کاری سابق را داشته باشند (از لحاظ دستمزد، شرایط اشتغال و ...)
 
- متقاضی قبل از خرید یا راه اندازی کسب و کار باید یک سفر تحقیقاتی به این استان داشته باشد. جزییات این سفر باید در طرح ایجاد کسب و کار بیان شود.
 

شرایط مورد نیاز برای درخواست

- متقاضی باید حداقل 21 سال داشته باشد
 
- در حالیکه متقاضی مالک کسب و کار است و بر فعالیت آن مدیریت میکند، باید قصد داشته باشد که بطور دائم در نوا اسکوشیا زندگی کند
 
- دارایی خالص وی حداقل 600،000 دلار کانادا باشد
 
- حداقل بتواند 150،000 دلار از دارایی خود را برای راه اندازی کسب و کار در این استان سرمایه گذاری کند
 
- حداقل 3 سال تجربه مدیریتی داشته باشد و مالک حداقل 33.33% از کسب و کار باشد؛ یا بیشتر از 5 سال در پست مدیر ارشد سابقه داشته باشد
 
- حداقل CLB5 در تمام مهارت های زبانی داشته باشد ( انگلیسی یا فرانسوی)
 
- فرم آنلاین بیان علاقه (EOI) را تکمیل کند
 
- یک دعوتنامه از طرف اداره مهاجرت نوا اسکوشیا برای ارسال درخواست دریافت کند. 
 

ماتریس امتیاز بندی EOI

در مرحله اول که متقاضی EOI خود را ارسال می کند، از ماتریس امتیاز بندی برای انتخاب بهترین متقاضی ها استفاده می شود. متقاضیانی انتخاب می شوند که بالاترین رتبه را در این سیستم امتیاز بندی کسب کرده اند. رتبه بندی براساس امتیاز کسب شده در 8 معیار دانش زبانی، میزان تحصیلات، مالکیت شغلی و تجربه مدیریتی، میزان سرمایه گذاری در کسب و کار، دارایی خالص ، سن، انطباق پذیری و اولویت های اقتصادی نوا اسکوشیا بدست می آید.

 

معیارها

امتیازات

مهارت زبان

حداکثر 35 امتیاز

میزان تحصیلات

حداکثر 25 امتیاز

مالکیت شغلی و تجربه مدیریتی

حداکثر 35 امتیاز

میزان سرمایه گذاری در کسب و کار

حداکثر 15 امتیاز

دارایی خالص

حداکثر 10 امتیاز

سن

حداکثر 10 امتیاز

انطباق پذیری

حداکثر 10 امتیاز

اولویت های نوا اسکوشیا

حداکثر 10امتیاز

 

 

 

مهارت زبانی

اولین زبان رسمی

امتیازات

 

Speaking

Listening

Reading

Writing

امتیاز کل

CLB7

7

7

7

7

28

CLB6

6

6

6

6

24

CLB5

5

5

5

5

20

کمتر از CLB5

واجد شرایط نیست

 

 

زبان رسمی دوم

امتیازات

حداقل CLB5 در همه مهارت ها

7

 

 

 

میزان تحصیلات

میزان تحصیلات

امتیازات

مدرک دکتری یا معادل آن

25

مدرک کارشناسی ارشد

23

مدرک کاردانی یا کارشناسی کانادایی یا معادل آن

22

مدرک دانشگاهی 3 ساله یا بیشتر برای یک رشته تحصیلی(کارشناسی)

21

مدرک دانشگاهی 2 ساله یا بیشتر (کاردانی) یا معادل آن

19

مدرک دانشگاهی  ساله یا معادل آن

12

دیپلم دبیرستان یا معادل آن

8

کمتر از دیپلم دبیرستان

واجد شرایط نیست

 

 

 

مالکیت کسب و کار یا تجربه مدیریتی

مالکیت کسب و کار یا تجربه مدیریتی

امتیازات

در ده سال اخیر بیشتر از 5 سال تجربه مالکیت در کسب و کار داشته باشد ( حداقل 33.33% مالکیت)

35

در ده سال اخیر بیشتر از 5 سال تجربه مدیریت ارشد داشته باشد

20

در ده سال اخیر 3 تا 5 سال تجربه مالکیت در کسب و کار داشته باشد ( حداقل 33.33% مالکیت)

20

 

 

 

دارایی خالص

دارایی خالص

امتیازات

بیشتر از 1.5 میلیون دلار کانادا

10

1 تا 1.5 میلیون دلار کانادا

7

600،000 تا 999،999 دلار کانادا

5

کمتر از 600،000 دلار کانادا

واجد شرایط نیست

 

 

 

سن

سن

امتیازات

کمتر از 21 سال

واجد شرایط نیست

21 تا 24 سال

5

25 تا 32 سال

7

33 تا 39 سال

10

40 تا 44 سال

7

45 تا 55 سال

5

56 سال به بالا

0

 

 

 

انطباق پذیری

انطباق پذیری

امتیازات

متقاضی در نوا اسکوشیا تحصیل کرده باشد

  • متقاضی حداقل 2 سال بصورت تمام وقت در دبیرستان یا دانشگاه این استان تحصیل کرده باشد

 

10

همسر متقاضی در نوا اسکوشیا تحصیل کرده باشد

  • متقاضی حداقل 2 سال بصورت تمام وقت در دبیرستان یا دانشگاه این استان تحصیل کرده باشد

5

متقاضی تجربه کار در نوا اسکوشیا داشته باشد

10

همسر متقاضی تجربه کار در نوا اسکوشیا داشته باشد

5

در این استان خویشاوندی داشته باشد

5

مهارت زبانی همسر متقاضی CLB4 به بالا باشد

5

 

 

 

اولویت های اقتصادی نوا اسکوشیا

اولویت های اقتصادی نوا اسکوشیا

امتیازات

کسب و کار های صادراتی

5

محل کسب و کارهای پیشنهادی خارج ار شهرستان هالیفکس

5

جانشینی در کسب و کار

5

 

 

 

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

امتیازات

بیشتر از 300،000 دلار کانادا

15

150،000 تا 300،000 دلار کانادا

10

کمتر از 150،000 دلار کانادا

واجد شرایط نیست

 

 

 

 

کارآفرینی در نوا اسکوشیا کانادا

icon درخواست مشاوره