headphone 021-91009484

icon درخواست مشاوره

تحصیل در دانمارک
تحصیل در دانمارک یکی از راه های مهاجرت به دانمارک و اقامت در این کشور برای شهروندان غیر اتحادیه اروپا است. برای دریافت اجازه اقامت از طریق تحصیل، متقاضی باید ثابت کند که :
متقاضی به عنوان یک دانشجو برای تحصیل در یکی از دانشگاه ها، کالج ها، یا موسسات آموزش عالی دانمارک که مورد قبول دولت دانمارک است، پذیرفته شده است
متقاضی در حال تحصیل در یکی از موسسه های آموزش عالی کشور دانمارک است، و یا یک دانشجوی مهمان است که برای گذراندن قسمتی از یک برنامه آموزشی مربوط به رشته تحصیلی خود به دانمارک آمده است
از نظر مادی متقاضی در مدت زمان اقامت خود مشکلی ندارد و می تواند خود را ساپورت کند
اگر متقاضی نیاز باشد که هزینه تحصیل خود را بپردازد، باید مدارکی داشته باشد که نشان می دهد هزینه تحصیل ترم اول سال تحصیلی را پرداخت نموده است.
متقاضی باید بتواند به زبان آموزش صحبت کند و آنرا درک نماید. همچنین باید به یکی از زبان های دانمارکی، سوئدی، نروژی، انگلیسی یا آلمانی تسلط داشته باشد