headphone 021-91009484

icon درخواست مشاوره

تحصیل در انگلیس
ویزای Tier4 انگلستان  
ویزای مورد توجه دانش آموزان و دانشجویان خارج از منطقه اقتصادی اروپا، ویزای تحصیلی انگلستان یا Tier 4 است که امکان تحصیل در کالج ها و دانشگاه های انگلستان را برای مهاجران این کشور ، فراهم میکند. برای درخواست این نوع ویزا ، لازم است تا از یکی از دانشگاه‌های تحت لیسانس Tier 4  ، تاییدیه ی پذیرش برای تحصیل (CAS) ، تهیه شود. بد نیست بدانید که برنامه ی سفری برای سنجش موقعیت دانش آموزان در انگلستان وجود داشت که از از اکتبر سال 2013 ، متوقف شده است.
 این ویزا موردتوجه ترین نوع از ویزاهای انگلیس است که مورد استقبال ایرانیان واقع میشود. دلیل این محبوبیت هم اول شانس بالاتر دریافت این ویزا نسبت به انوع دیگر است و دوم اینکه در میان انواع ویزای سرمایه‌گذاری Tier 1 ، چنانکه ذکر شد میتوان پس از اتمام تحصیل ، برای هریک از انواع آن درخواست داد تا منجر به دریافت اقامت دائم شود.
نکته مهم قابل ذکر این است که ویزای تحصیلی Tier 4 ، نمیتواند منتج به دریافت اقامت دائم برای متقاضیان شود ، بنابراین مهم است که بدانید از طریق کدام یک از ویزاهای سرمایه‌گذاری Tier 1، شرایط دریافت اقامت دائم انگلستان ، فراهم خواهد شد.
متقاضیان این ویزای تحصیلی انگلستان ، لازم است حداقل 15 ساعت تحصیلی در هفته داشته باشند و اثبات نمایند که بدون نیاز به داشتن شغل ، امکان پرداخت هزینه های زندگی و اقامت خود را ،  دارند. البته فرصت بهره مندی از وام های دانشجویی انگلستان برای کمک به پرداخت شهریه هر ترم‌ دانشگاه ، برای دانش‌آموزان و دانشجویان فراهم آمده است. اگرچه ناگفته نماند که جهات استفاده از این وام ها ، به هیچ وجه نباید مصارف و پرداخت های شخصی باشد. البته طبق قانون ملغی شده ی سابق ، دانش‌آموزان زیر 17 سال اجازه کار تا 20 ساعت در هفته را داشتند که از سال 2015 ، این امکان دیگر وجود ندارد.
در مجموع ،  ویزای Tier4 انگلستان  ، در  چهار بخش ، دسته بندی میشود:
1. ویزای دانش‌آموزی انگلستان
2. ویزای خانواده‌ی دانش‌آموز
3. ویزای دانشجویی انگلستان
4. ویزای تحصیل کوتاه‌مدت