headphone 021-91009484

icon درخواست مشاوره

تحصیل در استرالیا

استرالیا یکی از محبوب ترین کشورهای جهان  برای تحصیل است. از ماه مارس 2017 بیش از 480،000 دانشجوی بین المللی در دانشگاه های استرالیا تدریس می کنند که نسبت به سال گذشته تعداد دانشجویان 15% افزایش داشته است. با این حال، متاسفانه استرالیا یکی از گرانترین کشورها برای تحصیل است.  ضمنا باید توجه داشت که هزینه تحصیل در دانشگاه های استرالیا بر اساس مکان، رشته و پایه تحصیلی دانشجو بسیار متفاوت است