headphone 021-91009484
asd

برنامه کارآفرینی در کبک کانادا

برنامه کارآفرینی در کبک کانادا

icon درخواست مشاوره

برنامه کارآفرینی در کبک کانادا

دولت کبک و دولت ملی کانادا برنامه ای برای اتباع خارجی در نظر گرفته اند که طبق آن این افراد می توانند به عنوان صاحبان کسب و کار به کبک مهاجرت کنند. برنامه کارآفرینی کبک برای کارآفرینان مجربی در نظر گرفته شده است که تمایل دارند  کسب و کاری در کبک توسعه دهند و یا آن را خریداری نمایند. بر اساس این برنامه، متقاضیان موفق می توانند برای خود و اعضای خانواده شان در کبک اقامت دائم کسب نمایند.

اگر متقاضیان به قوانین مهاجرت از طریق کسب و کار پایبند باشند، می توانند خود را در موقعیت مناسبی قرار دهند و سرانجام برای تابعیت کانادا اقدام نمایند.

کارآفرینانی که علاقمند مهاجرت به کبک هستند، می توانند تحت یکی از دو زیر گروه مربوط به این برنامه برای مهاجرت به این استان اقدام نمایند. 

به گفته وزارت مهاجرت کبک، علاقمندان به اخذ اقامت دائم کبک باید حداقل 18 سال سن داشته باشند و مطابق با شرایط مورد نیاز برنامه کارآفرینی، کسب و کاری در این استان ایجاد نمایند. برای درخواست این برنامه نیازی نیست که متقاضیان در زبان فرانسه مهارت داشته باشند. اما متقاضیان باید به این نکته توجه کنند که مهارت و آشنایی در این زبان برای آنها امتیاز مثبتی در بر خواهد داشت.

همه متقاضیان برنامه کارآفرینی کبک باید یک طرح کسب و کار ارائه نمایند. این طرح یک فاکتور مهم در ارزیابی درخواست متقاضی است. بعد از ارزیابی اولیه تقاضانامه، متقاضی باید در یک مصاحبه شرکت نماید. شرکت در مصاحبه آخرین مرحله تکمیل فرآیند درخواست برای برنامه کارآفرینی در استان کبک است.

همه متقاضیان کارآفرینی در کبک باید نشان دهند که قصد دارند در این استان اقامت کنند.

شرایط مورد نیاز برای هر زیر گروه

زیر گروه اول
اتباع خارجی که تمایل دارند از طریق زیر گروه دوم برای اخذ برنامه کارآفرینی کبک اقدام نمایند در صورتی از طرف اداره مهاجرت کبک انتخاب می شوند که امتیاز قبولی 41 را از فاکتورهای شبکه انتخابی کلاس اقتصادی کبک برای برنامه کارآفرینی این استان بدست آورند. 
کاندیداهایی که از طریق زیر گروه اول اقدام کرده اند، می توانند امتیاز لازم را از طریق فاکتورهایی از قبیل میزان تحصیلات، زمینه مهارت، سن،  مهارت لازم در زبان انگلیسی و فرانسه، اقامت و داشتن خانواده در کبک کسب نمایند.
داشتن همسر هیچ امتیازی برای متقاضی نخواهد داشت. 
 
موارد زیر حداقل شرایط مورد نیاز برای کسب این برنامه است:
فاکتور حداقل شرایط مورد نیاز
میزان تحصیلات دیپلم متوسطه
 
خودکفایی مالی ارائه مدرکی مبنی بر خود کفایی مالی
 
طرح کسب و کار ارائه خدمات از طرف مرکز رشد سرمایه گذاری، شتاب دهنده سرمایه گذاری و یا مرکز کارآفرینی دانشگاه و اثبات ارزیابی موفقیت آمیز پروژه کسب و کار
 
زیر گروه دوم
اتباع خارجی که تمایل دارند از طریق زیر گروه دوم برای اخذ برنامه کارآفرینی کبک اقدام نمایند در صورتی از طرف کبک انتخاب می شوند که امتیاز قبولی 81 را از فاکتورهای شبکه انتخابی کلاس اقتصادی کبک برای برنامه کارآفرینی این استان بدست آورند. 
کاندیداهایی که از طریق زیر گروه دوم اقدام نموده اند می توانند امتیاز لازم را از طریق فاکتورهایی از قبیل میزان تحصیلات، زمینه مهارت، سن،  مهارت لازم در زبان انگلیسی و فرانسه، اقامت و داشتن خانواده در کبک کسب نمایند.
 
موارد زیر حداقل شرایط مورد نیاز برای کسب این برنامه است:
فاکتور حداقل شرایط مورد نیاز
میزان تحصیلات دیپلم متوسطه
 
خودکفایی مالی ارائه مدرکی مبنی بر خود کفایی مالی
 
طرح کسب و کار ارائه ارزیابی موفقیت آمیز طرح کسب و کار
 
سپرده لازم برای راه اندازی کسب و کار تامین کردن مبلغ 300،000 دلار سپرده برای ایجاد کسب و کار در کلان شهر مونترال و 200،000 دلار سپرده برای ایجاد کسب و کار در خارج از کلان شهر مونترال 
 
مالکیت/ عملکرد کسب و کار به تنهایی و یا به کمک همسر خود بتواند حداقل 25% سهام شرکتی که تاسیس کرده است و یا حداقل 51% سهام شرکتی که بدست آورده است را در اختیار داشته باشد و آن را کنترل کند. ارزش مشارکت مالی متقاضی باید برابر و یا بیشتر از مبلغی باشد که برای ایجاد طرح کسب و کار استفاده می شود.
 
بها (ارزش) خالص داشتن حداقل 900،000 دلار منبع مالی
 
متقاضی می تواند با کمک همسر خود به انجام این کسب و کار بپردازد. متقاضی باید در نظر داشته باشد که داشتن همسر هیچ امتیازی برای وی نخواهد داشت. 
متقاضیانی که از طریق زیر گروه دوم اقدام می نمایند، باید سپرده ضمانت عملکرد معادل 200،000 دلار  داشته باشند. این سپرده در صورت تحقق برخی شرایط، قابل استرداد است.

شرایط برنامه کارآفرینی کبک

مهاجران آینده نگر اگر بتوانند شرایط مورد نیاز هر دو زیر گروه را برآورده کنند، می توانند برای اخذ برنامه کارآفرینی کبک اقدام نمایند. برای زیر گروه اول متقاضی باید اثبات کند که دارایی کافی دارد. در زیر گروه دوم متقاضی باید ثابت کند که تجربه مدیریتی در فعالیت یک کسب و کار دارد.  
دارایی ها
متقاضی اخذ ویزای کارآفرینی کبک باید اثبات کند که ارزش خالص دارایی های وی حداقل 300،000 دلار است. این میزان درآمد باید از راه های قانونی کسب شده باشد. برای اطمینان مقامات مهاجرتی از مشروعیت این اموال، ممکن است از وی خواسته شود که منبع کسب درآمد خود را مشخص کند. 
متقاضی باید اثبات کند که از تمکن مالی کافی برخوردار است و می تواند از عهده مخارج زندگی خود و همراهانش در 3 ماه اولیه اقامت برآید. بعبارت دیگر مقدار کافی از دارایی های متقاضی باید بصورت نقدی باشد تا به وی اجازه دهند که برای هزینه های خود در کبک از آنها استفاده نماید. 
تجربه مدیریتی
متقاضی اخذ ویزای کارآفرینی کبک باید حداقل دو سال تجربی مدیریتی در یک کسب و کار کوچک قانونی و سودآور داشته باشد. دو سال تجربه مدیریتی متقاضی باید در طی 5 سال قبل از تاریخ ارائه درخواست وی باشد. تجربه در یک شغل قانونی می تواند در هر یک از زمینه های تجارت، صنعت و کشاورزی باشد، به شرط آنکه متقاضی حداقل 25% از سرمایه سهام داران را تحت کنترل خود دارد.
تجربه در اداره کردن یک کسب و کار کوچک یعنی اینکه وظایف شغلی تمام وقت وی عبارتند از:
- برنامه ریزی کسب و کار
- مدیریت و کنترل امور مالی
- مدیریت و کنترل مواد مورد استفاده در کسب و کار
- مسئولیت در قبال منابع انسانی از جمله تصمیم گیری در مورد استخدام و اخراج نیروی کار و همچنین تعیین یا تعدیل حقوق کارمندان.
 

زیر گروه های برنامه کارآفرینی کبک

متقاضی می تواند با راه اندازی یا خرید یک شرکت در کبک در برنامه کارآفرینی این استان شرکت نماید. همچنین اگر وی قبلا کسب و کاری را که در کبک واجد شرایط بوده است خریداری کرده، می تواند برای این برنامه مهاجرتی اقدام نماید.
زیر گروه اول
زیر گروه اول برنامه کسب و کارهای جدید و شرکت های نوپا تاسیس شده ای را در بر می گیرند که توسط مرکز رشد کسب و کار، شتاب دهنده کسب و کار و یا یک دانشگاه در استان حمایت می شوند. 
متقاضی برنامه کارآفرین در کبک می تواند برای ایجاد یک کسب و کار جدید یا به دست آوردن یک کسب و کار موجود پیشنهاد دهد. طرح پیشنهادی وی باید این را مشخص کند که:
- این شغل در حوزه تجارت، صنعت و یا کشاورزی است.
- کسب و کار در استان کبک قرار دارد.
- متقاضی و یا همسر وی حداقل 25% از سرمایه سهامداران را تحت کنترل خود دارند. 
- ارزش سرمایه سهام داران حداقل 100،000 دلار کانادا است.
- متقاضی باید مدیریت روزانه کسب و کار را بر عهده داشته باشد یا در مدیریت و اجرای آن همکاری کند.
زیر گروه دوم
زیر گروه دوم بر روی کسب و کارهای صاحب بودجه و راه اندازی شده تمرکز دارند. طرح پیشنهادی متقاضی باید این را مشخص کند که:
- این شغل در حوزه تجارت، صنعت و یا کشاورزی است.
- کسب و کار در استان کبک قرار دارد.
- متقاضی و یا همسر وی حداقل 25% از سرمایه سهامداران را تحت کنترل خود دارند. 
- ارزش سرمایه سهام داران حداقل 100،000 دلار کانادا است.
- متقاضی مدیریت روزانه کسب و کار را بر عهده دارد یا در مدیریت و اجرای آن همکاری می کند.
- این کسب و کار در طی 5 سال گذشته توسط شرکت کننده دیگر برای برنامه مهاجرتی کارآفرینی استان بکار گرفته نشده است.
 

مصاحبه برای انتخاب

گر در مرحله ارزیابی درخواست مشخص شود که متقاضی واجد شرایط اخذ ویزای کارآفرینی است، از وی برای مصاحبه دعوت می کنند. در این مصاحبه متقاضی باید در مورد طرح کسب و کار خود توضیح دهد و از آن دفاع نماید. متقاضی در این جلسه می تواند همراه خود یک مترجم بیاورد که به وی کمک کند. 
مصاحبه حضوری توسط یک مشاور مهاجرتی کبک انجام می پذیرد. به غیر از تایید اطلاعات مندرج در تقاضانامه، ممکن است مشاور سوالاتی در حوزه های  زیر بپرسد:
- ویژگی هایی از تجربه متقاضی به عنوان یک کارآفرین
- منابع دارایی متقاضی و اسناد مالکیت آنها که متعلق به وی است
- توانایی متقاضی برای اجرای موفقیت آمیز طرح کسب و کار
- تلاش هایی که تا کنون متقاضی برای ایجاد یا بدست آوردن کسب و کار در کبک انجام داده است.
مدت زمان انجام این مصاحبه یک تا دو ساعت است. مشاور ممکن است در پایان جلسه مصاحبه اعلام کند که درخواست متقاضی پذیرفته یا رد شده است. اگر مشاور قبل از تصمیم گیری به اطلاعات بیشتری نیاز داشته باشد، مشاور قصد نامه ای را برای رد درخواست صادر می نماید، مگر اینکه اسناد و مدارک مورد نیاز ارائه شوند. سپس به متقاضی 90 روز مهلت داده می شود تا مدارک درخواستی را به مقامات مهاجرت کسب و کار کبک ارسال نماید.
برنامه کارآفرینی در کبک کانادا

icon درخواست مشاوره