headphone 021-91009484

icon درخواست مشاوره

اقامت قبرس از طریق ثبت شرکت
دریافت اقامت قبرس از مسیر ثبت شرکت 
مهاجرت از طریق ثبت شرکت از برنامه های مهاجرتی قبرس است که علاقمندان بسیاری در بین مهاجران به این سرزمین دارد. در این روش افرادی می توانند وارد شوند که سرمایه قابل توجهی دارند، در صورت دارا بودن سرمایه لازم برای ثبت شرکتی خاص در قبرس  ،میتوان به هدف اقامت در کشوری اروپایی و برخوردار بودن از کلیه ی خدمات شهروندی دست یافت. البته با این پیش شرط  که شرکت ثبت شده ، اصول و قواعد موجود در قوانین را به درستی رعایت کند. در قبرس این امر اهمیت حیاتی دارد که تمامی حسابهای بانکی برای جلوگیری از پولشویی و هرگونه تخلف مالی دیگر ، به دقت بررسی شوند.
طبق قانون قبرس، کلیه ی کسب و کارها و فعالیت های مالی ،میبایست در قالب یک شرکت ثبت شده انجام گیرد. در واقع  حتی راه انداختن یک مغازه ساده نیز به یک شرکت ثبت شده نیاز دارد. اگرچه می توان کارهای چندین مغازه و یا بیزینس دیگر را با یک شرکت ثبت شده انجام داد ولی به هر حال باید حداقل یک شرکت ثبت شده در اداره امور دخیل باشد.
نکته مهم این که مبلغ سرمایه گذری شده را، پس از دریافت اقامت ، می توان از حساب خارج کرد و به میل خود هزینه کرد.
لازم به ذکر است که اقامت ابتدایی دریافتی از این مسیر ، دو ساله است . تا زمان فعالیت شرکت و پرداخت هزینه بیمه و مالیات به طور مستمر از سوی متقاضی اقامت ، و همچنین عدم ورود خسارت مالی و  اجرایی ، اقامت فرد قابل تمدید خواهد بود.
-شرکت های موجود در قبرس دو نوع زمینه فعالیت دارند :
الف ) شرکت های تجاری :
حداقل سرمایه اولیه این نوع شرکت ها برای متقاضیان اقامت از مسیر ثبت شرکت ، ۱۷۱,۰۰۰ یورو می باشد. اهم فعالیت این شرکت ها خرید ، فروش ، صادرات ، واردات و هرگونه فعالیت دیگری است که شرکت به منظور توسعه آن تشکیل شده باشد.
ب ) شرکت های خدماتی :
حداقل سرمایه اولیه ، برای متقاضیان دریافت اقامت از مسیر ثبت شرکت خدماتی ، ۶۵,۰۰۰ یورو می باشد. همه ی اقدامات این شرکت ها باید صرفا در جهت ارائه ی خدمات باشد.